Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Дари

Тази страница е в процес на разработване. Очаквайте обновената ѝ версия в края на януари 2021 г.

До тогава, ако желаете да дарите за опазването на българската природа и птиците, може да го направите на посочената банкова сметка.

Дарявайки на БДЗП освен, че помагате за опазването на българската природа, вие можете да се възползвате и от данъчни облекчения. Това е възможно, тъй като БДЗП е юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност.

Банкова сметка за дарения

IBAN: BG55 RZBB 9155 1060 1073 29
BIC: RZBB BGSF
Банка: Райфайзенбанк ЕАД – клон България
Титуляр: Българско дружество за защита на птиците

Страницата е в процес на разработка. Молим да ни извините за това, че някои от функционалностите все още не са активни.