Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

БДЗП продължава работата си по опазването на вечерната ветрушка (Falco vespertinus) и през тази година. Това стана възможно след като посолството на Кралство Холандия в България одобри проекта „Подобряване на условията за гнездене на Вечерната ветрушка в България” по програма MATRA KNIP Small Embassy Nature Projects.

Проектът е с продължителност една година и започва от юли 2007. Изработката на изкуствени гнездилки, мониторинг на гнездовия успех и проучването на застрашаващите фактори,  ще бъдат сред  водещите дейности по проекта.

Ще бъдат изработени и поставени 250 гнездилки в подходящи за гнездене местообитания на територията на Дунавската равнина, Добруджа, Черноморието и Южна България. През 2007 г. поставихме 100 изкуствени гнездилки на които в момента предстои да бъде направен мониторинг на гнездовия успех.

Предвидени са обучения в мониторинга и опазването на ветрушките за доброволците на БДЗП от регионите на Свищов, Варна, Бургас, Пловдив и Хасково.

Събраната информация от дейностите по проекта ще позволи да започнем подготовката на работата по План за действие за опазването на този вид в България.

Повече от 100 са изкуствените гниздилки, които членовете и доброволците на БДЗП от цялата страна поставиха през последната година. Новият проект е добра възможност за поставянето на още гнездилкида и за прецизен мониторинг на гнездовия успех.

За повече информация: Емил Тодоров, Регионален координатор на БДЗП – Свищов