Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Снимка: © БНТ

На 5 февруари в тръстикови масиви в Дуранкулашкото езеро възникна пожар. След намесата на пожарната огънят е локализиран и потушен. Най-вероятно става въпрос за умишлен палеж. Според плана на управление на защитената местност паленето на тръстикови масиви е забранено. Изгорели са около 15 дка водолюбива растителност в района на къмпинг „Космос“. Това не е първи случай на посегателство върху защитената територия. Пожар вилня на същото място отново преди 2 години.

След оглед на място не са установени загинали или ранени птици. В момента е извънгнездови сезон за тях и съответно не е имало гнезда и нелетящи малки, които да бъдат унищожени. Коренищата на водолюбивата растителност не са засегнати и в средносрочен план се очаква увредените територии да се възстановят напълно. Инцидентът няма да окаже съществено влияние на гнездовата орнитофауна в района.