Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Публикуваме позицията си във връзка с въпроси към Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) в социалните мрежи, свързани с евтаназираните питбули в Пловдив.

БДЗП бе поканено от Областна дирекция по безопасност на храните – Пловдив (ОДБХ) като независима експертна организация, която има отношение към опазването не само на дивите птици, но и на природата като цяло. Участието ни в комисията се изчерпва с подкрепата в експертното мнение на поканените специалисти етолози, че кучетата не са подходящи за осиновяване, проявяват агресия и могат да представляват опасност.

По настоящия казус има съставена подробна етологична експертиза в ОДБХ-Пловдив, изготвена от водещи специалисти в България. Тази експертиза е подкрепена от всички институции, участващи в комисията, сред които Пловдивски университет, РЗИ, Тракийски университет и БАБХ.

Повече информация за аргументацията на решението и процедурните подробности относно дейността на комисията може да се получи от всеки желаещ по реда на ЗДОИ към БАБХ-Пловдив.

Посветили сме дейността на организацията в отстояването на правото на живот на дивия свят и неговите местообитания. Евтаназията на кучетата НЕ е наше решение. С подкрепата на експертизата на експертите етолози ние се доверихме на тяхната преценка за агресивност и опасност, която биха представлявали тези животни, и за предотвратяване на рискови ситуации, за което не носят никаква вина, защото сами по-себе си са жертви на стопаните си.