Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Управителният съвет (УС) на БДЗП кани всички членове на сдружението, които имат предложения за промени в устава, на среща през юни.
УС счита, че е добра практика предложения за изменения в устава да бъдат обсъждани предварително и членовете на БДЗП да имат възможност да се запознаят с тях преди провеждане на събранията.Това ще даде достатъчно време за обсъждане и ще позволи на УС да направи и необходимите юридически консултации относно законността на постъпилите предложения.

За да могат да участват максимален брой заинтересовани членове, УС предлага две дати за среща – 15 и 22 юни 2019 г. Моля, членовете на БДЗП, които имат интерес да участват в срещата, да пишат на   до 08.06.2019 г. за предпочитаната от тях дата. Мястото и датата на срещата ще бъдат обявени на 10.06.2019 г.