Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

През януари 2021 г. съвместен екип от експерти от Дирекция на природен парк „Персина“ и Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) успя да извърши редица дейности, свързани с подобряване на условията за гнездене на защитения къдроглав пеликан на територията на остров Персин.

Освен редовния мониторинг, грижите за гнездовите колонии на вида се изразяват и в поддържане на наколните дървени платформи в добро състояние, така че да осигуряват сигурно и безопасно място, на което пеликаните да могат да отглеждат своите малки. Експертите извършиха оглед на техническото състояние на платформите, окосиха и ги покриха с тръстика, за да са готови за новия гнездови сезон.

© Свилен Чешмеджиев

© Свилен Чешмеджиев

Положителен е фактът, че през последните няколко седмици река Дунав покачва своето ниво. Това означава, че ще навлиза повече вода във влажната зона на остров Персин. Наличието на достатъчно количество вода в блатата на острова е от изключително значение за пеликаните и другите гнездящи водолюбиви видове в района на природен парк „Персина“.

© Свилен Чешмеджиев

© Свилен Чешмеджиев

През 2016 г. за пръв път от 60 години насам бе сформирана нова гнездова колония от къдроглави пеликани в България, на територията на природен парк „Персина“. Дотогава единственото място, където птиците се разможаваха успешно у нас, бе езерото Сребърна. През 2020 г.  гнездовите колонии в природен парк „Персина“ вече са две. Те се намират в Поддържан резерват „Персински блата“ и отбелязаха изключително успешен гнездови сезон. Общо 30 двойки къдроглави пеликани успяха да отгледат успешно 40 малки.

Дейностите по опазване на къдроглавия пеликан се извършват в рамките на проект „Животът на пеликана“ (LIFE18/NAT/NL/000716), финансиран по програма LIFE на ЕС и с помощта на Whitlеy Fund for Nature.