Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Популацията на белоглавия лешояд в Източните Родопи е стабилна и в момента наброява 89 двойки, брой равен на предходната година. Това стана ясно след приключването на редовния мониторинг на вида в района.

През февруари месец екипите на БДЗП посетиха всички известни настоящи и исторически находища на вида в Източни Родопи. Oбщо 89 са заетите гнезда като 73 двойки вече мътят. „В това отношение показателите са по-добри в сравнение с миналата година, когато регистрирани са 62 мътещи птици и се надяваме на по-добър гнездови успех през този сезон“, коментира Волен Аркумарев, експерт от екипа на БДЗП. В гръцката част на Родопите са установени още три двойки. Дионис, възрастен белоглав лешояд, който бе маркиран със GPS предавател в България е една от птиците, гнездящи от гръцката страна на планината през тази година, отбелязват още от БДЗП.

Благодарение на поставените GPS предаватели бе регистрирано и любопитно поведение на част от възрастните птици. По време на наблюденията екипът забеляза интересно „разнообразяване“ на семейния живот от страна на възрастнa женскa с предавател. Кибела и нейният партньор споделят гнездо в колонията в Маджарово. Тази двойка все още не е замътила и Кибела често прави посещения в гнездовата колония край яз. Студен кладенец, където е наблюдавана да копулира с друг мъжки, а само след броени часове тя отново се бе завърнала при постоянния си партньор. Белоглавите лешояди са колониален вид и подобно поведение не е изключение, макар че се считат за моногамни птици.

Eкипът наблюдава отблизо поведението и на други снабдени с предаватели птици. Благодарение на информацията, която получаваме от предавателите, проследихме и други промени в “адресната регистрация“ на част от лешоядите. За разлика от египетския лешояд, който обикновено гнезди в едно и също гнездо няколко поредни години, белоглавият лешояд често сменя гнездата си и това се потвърждава от информацията от предавателите, която получаваме до момента.

Един от тях – лешоядът Вихър, който миналата година гнездеше на Кован кая, тази година е избрал друго гнездо на около 2 км от старото. Просторният апартамент с изглед към река Арда обаче не остава празен и тази година е зает от друга двойка лешояди. Крум, който следим от две години също избра разнообразието и смени старото гнездо с ново, което се намира на километър от старото, но в рамките на същия скален комплекс.

Предстоят два месеца на непрекъснати грижи, в които и двамата партньори ще се сменят да мътят единственото си яйце, а през април се очаква в Източните Родопи на бял свят да се появи и новото поколение белоглави лешояди.
Дейностите по опазване на лешоядите в Източни Родопи се извършват в рамките на LIFE проект  “Опазване на черните и белоглавите лешояди в Родопитe”, изготвен от Rewilding Europe в партньорство с Българското дружество за защита на птиците и фондация По-диви Родопи.