Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Тази събота, 7 март, в хотел Суит ще се проведе третото по ред обучение по екологично законодателство, организирано от Българско дружество за защита на птиците. В събота точно в 10:00 ч., екипът ни ще се срещне с всички желаещи да участват в обучението в зала „Концепции“ на хотел Суит.  Ако, обаче, не сте успели да се регистрирате за присъствената форма на обучението, за ваше улеснение ще излъчваме на живо срещата във Facebook на @BSPBirds.

Това е третото от поредицата обучения по темата за прилагане на екологичното законодателство от граждани в страната. Първите две се състояха съответно в Бургас, в природозащитен център „Пода“, и в Пловдив през миналите почивни дни. Следващият уикенд, съответно в събота, 14 март ще се проведе обучението във Варна и веднага след това в неделя, 15 март, и това с гражданите на Свищов, но събитието е насрочено в Дирекцията на природен парк Персина“ в град Белене.

Всички тези срещи са организирани от БДЗП в рамките на проект „Граждани за природата“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Фонд „Активни граждани“.

След като приключат присъствените форми на обучение ще се състоят и поредица от уебинари, за които ще ви информираме своевременно.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.