Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

© Стамен Станчев, ФДФФ

Четири черни лешояда, един обикновен мишелов, две овчарски кучета и два чакала – това са поредните жертви на една от най-големите заплахи за биоразнообразието у нас и по света – използването на отрови в дивата природа.

Вчера ФДФФ и Зелени Балкани съобщиха за загинали четири черни лешояда, маркирани със сателитни предаватели, край село Тича, близо до Котел. Сред тях е и първото отгледано през ХХІ век в природата у нас черно лешоядче. Близо до птиците са намерени телата и на обикновен мишелов и на две овчарски кучета. С голяма вероятност кучетата са били отровени и изхвърлени в природата, като по този начин са привлекли мършоядни птици и бозайници.

отровени черни лешояди

© Зелени Балкани

Днес екипът на БДЗП за борба с отровите в дивата природа – Николай Терзиев и специално обученото куче Барс, претърсиха щателно района на инцидента, като откриха още жертви – два чакала. Намирането и премахването на телата на всички отровени животни е от изключителна важност, за да се спре действието на отровите по хранителната верига и предотврати загиването на още животни.  

© Стамен Станчев, ФДФФ

© Стамен Станчев, ФДФФ

Районно управление на полицията Котел образува предварително разследване, а Окръжна прокуратура Сливен, РИОСВ Стара Загора, БАБХ Сливен и ЮИДП Сливен предприеха законово предвидените действия по случая.

През лятото на 2021 г. бе утвърден Националният план за действие за борба срещу незаконното използване на отрови в дивата природа (2021 – 2030), разработен от БДЗП. Планът има утвърден протокол за действие при разследване на случаи на отравяне и е сведен до знанието на органите на МВР за приложение. Използването на отровни примамки в природата е забранено по силата на международното, европейското и националното законодателство.

Черният лешояд е защитен съгласно Закона за биологичното разнообразие вид и посегателствата над него са напълно забранени. Единствената оцеляла колония на вида на Балканския полуостров, наброяваща около 35 двойки гнезди в гръцката част на Източни Родопи. Отделни индивиди ежедневно посещават българската част на планината в търсене на храна. В резултат на дългогодишни усилия на ФДФФ,  Зелени Балкани и партньори за възстановяване на вида в Стара планина тази година една двойка успешно загнезди и отгледа малко в Източния Балкан.  За съжаление точно то е било отровено край Котел.

Отровен чакал

© Стамен Станчев, ФДФФ