Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Рано тази сутрин членовете на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) посрещнаха негово превъзходителство г-н Пиер Лучири – посланик на Конфедерация Швейцария в Природозащитния център на БДЗП “Пода” край Бургас. Посланикът бе придружен от г-н Жорж Капт, директор на Координационното бюро на Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество. Повод за визитата им в “Пода” бе запознаване с едни от най-успешните дейности на БДЗП в района, финансирани по линия на Българо-швейцарската програма за опазване на биоразнообразието (БШПОБ), а именно функционирането на Природозащитния център “Пода” и стопанисването на едноименната защитена територия. Гостите имаха удоволствието да наблюдават колонията на големите корморани, които гнездят по изоставените електрически стълбове в местността, както и единствената по Черноморското крайбрежие смесена колония на лопатарки и сиви, ръждиви, нощни и бели чапли. Г-н Лучири бе впечатлен от запазената дива природа, толкова близо до индустриалния Бургас и от факта че природозащитния център “Пода” на БДЗП е постигнал много висок процент на самофинансиране, което го прави отличен пример в европейски мащаб. ПЗЦ “Пода” е построен по време на Първата фаза на Българо-швейцарската програма за опазване на биоразнообразието и започва да функционира през 1998 г. Всяка година популярността на центъра като място, където посетителите могат да се запознаят с влажните зони като екосистеми и с техните все повече нараства. Само през 2003 г. “Пода” е посетен от повече от 20 000 посетители (туристи, природолюбители, ученици), които са се докоснали до природата на защитената местност и в повечето случаи за тях това са били първите им полеви наблюдения с бинокъл и зрителна тръба. Защитената местност “Пода” е първата защитена територия у нас, предоставена за стопанисване на неправителствена природозащитна организация (БДЗП). За нейното опазване се грижат членовете на Дружеството от клона в Бургас, които дават своя доброволен труд за построяване на острови за гнездене, почистват редовно границите на местността, следят числеността на птиците.

Страницата е в процес на разработка. Молим да ни извините за това, че някои от функционалностите все още не са активни.