Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Посланикът на Щвейцария, представители на международни природозащитни организации, проекти за опазване на природата, общински власти, представители на бизнеса, учени и любители на птиците откриха в Природозащитния център на БДЗП „Източни Родопи“ нова експозиция, посветена на лешоядите.

„…..Впечатлен съм от това, което БДЗП прави за опазването на птиците и природата на Източните Родопи и съм горд, че моята страна е подпомогнала тези дейности. Запазената природа е ресурс, който може да доведе до икономически ползи за местното население, чрез развитието на екотуризъм – туризъм, който тук започва да се случва на практика. Най добрият начин да запазите природата, която имате и да получавате финансиране за това е обявяването на природен парк, който моята държава ще продължава да препоръчва…..“ това бяха част от думите на посланик Рудолф Кноблаух

Изложбата представя по забавен начин предизвикателствата да си лешояд. Увлекателно са пресъздадени дългогодишните усилия на БДЗП за опазването на лешоядите и природата на Източните Родопи. Сред най-значимите успехи се открояват десетократното увеличение на броя на гнездящите белоглави лешояди, завръщането на картала в страната ни, но най-вече подема на еко-туризма в Източните Родопи. Насочена е предимно към децата и учениците, но по всичко личи, че ще бъде интересна и за техните родители. Посетителите могат да се обадят по телефона на над 50 вида птици, да послушат жабешки концерт, да разберат защо лешоядите са санитарите в природата и др.

Освен изложбата, многобройните посетителите на Центъра на лешоядите могат да посетят точките за наблюдение на птиците, да поемат по маркираните еко-пътеки, да закупят сувенири и местни продукти или просто да погостуват на гр. Маджарово и неговите хора.

Координатите на ПЗЦ „Източни Родопи са:
Гр. Маджарово
Тел./факс 03720/345
e-mail:
Центърът е отворен за посетители всеки ден от 10.00 до 18.00ч.

Очакваме Ви!