Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Преди броени дни 6 млади египетски лешояда бяха настанени от екип на БДЗП в адаптационната волиера в Източни Родопи, която символично наричаме „Училище за египетски лешояди“. Младите птици първо преминаха през обстоен преглед от ветеринарите на Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани като бяха обезпаразитени и маркирани с орнитологични метални пръстени за бъдещо разпознаване.

Кандидатите за прием в „Училището за египетски лешояди“ първоначално бяха 7, но при ветеринарния преглед бе установено, че една от птиците има проблеми с оперението и бе преценено, че е по-добре да остане за доотглеждане и възстановяване в Спасителния център. Всички останали египетски лешояди бяха в отлично здраве и поеха към Източни Родопи. Три от лешоядите са малки спасени от гнезда в Източни Родопи през 2023 и доотгледани в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани, а другите 3 са излюпени на затворени в Зоопарк Прага и Зоопарк Острава, които ги даряват за българската природа.

В новия си временен дом младите птици ще прекарат два месеца и половина под непрекъснатото наблюдение и грижи от експертите от БДЗП. През този период те ще имат възможност да наблюдават поведението на дивите египетски лешояди, които посещават площадката за подхранване, да привикнат към климатичните особености на района, да свикнат да консумират различни видове храна и да нощуват на дърво. През този период птиците няма да имат пряк контакт с хора като за целта храната и водата се подават през специални отвори.

ТУК може да наблюдавате на живо ежедневието на младите египетски лешояди до момента на освобождаването им в природата.

В България гнездят едва 27 двойки от световнозастрашения вид. Програмата за рестокинг на египетския лешояд у нас стартира през 2018 г. и до момента общо 4 от освободените в дивата природа египетски лешояди са сформирали двойки в дивата природа. Програмата се изпълнява от Българско дружество за защита на птиците, Зелени Балкани и Европейската програма за защитени видове на Европейската Асоциация на зоопарковете и аквариумите (ЕАЗА), която се координира от Антонин Вайдл от Зоопарк Прага.

 

Рестокинг програмата се осъществява в рамките на проект „Зеленият пояс на Югоизточна България“, финансиран от Програмата за застрашени ландшафти (ELSP), която се управлява от Природозащитната инициативата на Кеймбридж – сътрудничество между Университета на Кеймбридж и водещи международни организации, фокусирани в опазване на биоразнообразието. Университетът и Програмата за застрашени ландшафти се подкрепят от Аркадиа (Arcadia) – благотворителен фонд на Питър Болдуин и Лизбет Раузинг.