Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Гнездилките са изработени в Природозащитен център «Пода» и са номерирани, и локализирани с gps координати. Поставянето им е част от проекта на Дружеството – „Подобряване на условията за гнездене на вечерната ветрушка в България”, следващият етап от който, е мониторинг на поставените гнездилки.