Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Екипът на БДЗП, работещ по опазването на ловния сокол (Falco cherrug), постави първите в България изкуствени гнездилки за този световно застрашен вид. Специалните метални гнездилки бяха монтирани на стълбове от високоволтовата мрежа в Западна България. Инсталирането беше осъществено благодарение на проявената съпричастност към опазването на последните 6-7 двойки гнездящи в България ловни соколи от страна на Националната електрическа компания (НЕК) в лицето на Електроенергиен системен оператор ЕАД. По този начин у нас бе приложен изключително успешния опит на ММЕ/БърдЛайф Унгария, който чрез такива гнездилки увеличи популацията на вида от 30 на над 200 двойки, т.е. почти 7 пъти.

Работата е осъществена в рамките на най-мащабния проект за опазване на ловния сокол в България, осъществяван от БДЗП/БърдЛайф България и RSPB/БърдЛайф Великобритания и финансиран от Би Би Си. Както беше съобщавано и преди, проектът включва насочени към същността на проблема и добре обмислени ключови мерки за опазването на последните 6-7 двойки, все още обитаващи нашата страна. Основно място сред тях има „преместването” на съществуващите гнезда върху стълбове от линиите за високо напрежение, където опазването им се „поема” от 200000 волта напрежение. Известно е, че една от основните причини за крайно неблагоприятното състояние на вида е именно ограбването на гнездата от привърженици на лова със соколи, въпреки законовата забрана за практикуването му в България. Освен обещаващият унгарски опит и по-сигурната защита, БДЗП има още една причина за монтирането на изкуствените гнездилки. Системните ни наблюдения на ловни соколи през последните години показват, че има признаци на увеличаване присъствието на вида в България. Възможно е естественият процес на разселване на младите птици от унгарската популация да е достигнал и нашата страна. Унгарските колеги, работещи по финансиран от ЕС Life проект доказаха, че млади птици от унгарската популация пребивават в България след размножителния сезон. Има голям шанс поставените от БДЗП гнездилки да привлекат за гнездене някои от скитащите индивиди, тъй като изглеждат по същия начин като тези, в които те са израснали в Унгария.

За работа с мрежи за пренос на електроенергия екипът на БДЗП премина специален курс, като самото монтиране беше извършено в присъствието на специалисти по поддържане на високоволтовите линии и при строго спазване на изискванията на съответните нормативни документи. В процеса на работа беше нарупан много ценен опит и отличните контакти на БДЗП с ръководството на Електроенергиен системен оператор ЕАД бяха пренесени и на местно равнище.

За повече информация:

Димитър Градинаров, координатор на проекта