Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

© Владимир Младенов

В края на ноември и в началото на декември екип на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП)  улови и опръстени четири къдроглави пеликана, като на три от тях постави сателитни предаватели. Птиците бяха маркирани в района на Бургаските езера.

Предавателите тежат едва няколко грама и са поставени върху специален участък от крилото на пеликаните, където да не създават неудобство. Маркираните птици много бързо привикват с тях и могат да осъществяват ежедневните си дейности безпроблемно.

Веднага след манипулациите къдроглавите пеликани са освободени. Към момента данните от предавателите показват, че маркираните птици са в района, като се хранят в Бургаското езеро и язовир Мандра и нощуват по дигите в Атанасовското езеро.

© Марин Алдимиров

И трите маркирани с предаватели къдроглави пеликана са женски и ще носят имената Стела, Пламена и Николая. Пламена е третият възрастен къдоглав пеликан със сателитен предавател, поставен в България. Стела и Николая са млади птици. С това общият брой на маркираните къдроглави пеликани в нашата страна стана девет. За съжаление три от тях, Мария, Кали и Деси, загинаха, но въпреки това успяха да ни предоставят изключително ценни данни.

Данни от предавателя

Поставянето на предаватели на къдроглав пеликан е голям напредък в изследването на този рядък вид. Чрез данните от пръстените и сателитната телеметрия учените могат да проследят движенията на птиците и да локализират местата, където пеликаните се хранят, нощуват, почиват, гнездят и зимуват. Отделно се получават  данни за скоростта, височината и начина на полет в реално време. Благодарение на предавателите ще разберем повече за екологията, придвижванията и заплахите за вида, което ще ни помогне да планираме и предприемем бъдещи природозащитни мерки за неговото опазване.

© Владимир Младенов

Изследването на вида, чрез сателитна телеметрия, се осъществява в рамките на международния проект „Опазване на къдроглавия пеликан по Черноморско-средиземноморския прелетен път“ (LIFE18/NAT/NL/000716), финансиран по програма LIFE на ЕС. Проектът се координира от Rewilding Europe, а другите партньори, освен БДЗП, са Дирекция на Природен парк „Персина“,  Румънското орнитологично дружество (SOR), Гръцкото орнитологично дружество (HOS), Rewilding – Украйна и Rewilding – Дунавска делта.

Скоро данните от предавателите ще бъдат качени на сайта на проекта www.life-pelicans.com и ще може в реално време да се следят придвижванията на птиците.