Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

© Владимир Младенов

В началото на март екип на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) успешно опръстени и постави сателитни предаватели на още два къдроглави пеликана у нас. Птиците бяха маркирани в района на Бургаските езера. С тях общият брой на маркираните пеликани през този сезон стана четири.

Предавателите тежат няколко грама и са поставени върху специален участък от крилото на пеликаните, където да не създават неудобство. Маркираните птици много бързо привикват с тях и могат да осъществяват ежедневните си дейности безпроблемно.

Поставянето на предаватели на къдроглав пеликан е голям напредък в изследването на този рядък вид. Чрез данните от пръстените и сателитната телеметрия учените могат да проследят движенията на птиците и да локализират местата, където пеликаните се хранят, нощуват, почиват и гнездят. Отделно се получават ценни данни за скоростта, височината и начина на полет в реално време. Благодарение на предавателите ще разберем повече за екологията, придвижванията и заплахите за вида, което ще ни помогне да планираме и предприемем бъдещи природозащитни мерки за неговото опазване.

© Владимир Младенов

И двата маркирани къдроглави пеликана са женски и ще носят имената Христина и Албена. Христина е вторият възрастен къдроглав пеликан със сателитен предавател, поставен в България.

Придвижванията на Христина.

Албена е млада, почти двугодишна птица. Веднага след манипулацията къдроглавите пеликани са освободени, като Христина в момента се намира в района на делтата на река Дунав в Румъния, а Албена все още се придържа към Бургаските езера.

Придвижванията на Албена.

С тях общият брой на маркираните къдроглави пеликани в нашата страна стана шест, но за съжаление първите две птици, Мария и Кали, загинаха.

Изследването на вида, чрез сателитна телеметрия, се осъществява в рамките на международния проект „Опазване на къдроглавия пеликан по Черноморско-средиземноморския прелетен път“ (LIFE18/NAT/NL/000716), финансиран по програма LIFE на ЕС. Проектът се координира от Rewilding Europe, а другите партньори, освен БДЗП, са Дирекция на Природен парк „Персина“,  Румънското орнитологично дружество (SOR), Гръцкото орнитологично дружество (HOS), Rewilding – Украйна и Rewilding – Дунавска делта. Скоро данните от предавателите ще бъдат качени на сайта на проекта www.life-pelicans.com и ще може в реално време да се следят придвижванията на птиците.