Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Чупа, Арди, Керо, Фенталe, Ерталe, Луси и Алимера – това са седемте египетски лешояда, които екипът на „Нова надежда за египетския лешояд“ улови и маркира с GSM/GPS предаватели през януари в Етиопия. Чрез предавателите ще следим придвижванията и заплахите за вида в най-голямото място за зимуване на египетския лешояд в Източна Африка.

Експертите избраха две места за поставяне на капаните, и двете разположени на сметища, често посещавани от египетските лешояди – в Метехара и Логиа. Капаните са напълно безопасни за птиците и се инсталират още преди изгрев слънце, за да се избегне безпокойство. Но успешният улов на вида бе истинско предизвикателство, заради постоянната поява на местни жители, крави, кози, магарета и кучета, както и на други видове птици – щъркел марабу, качулат лешояд, свещен ибис и др.
Въпреки трудностите, седем египетски лешояда бяха успешно заловени и маркирани с предаватели. Две от птиците са възрастни и силно се надяваме данните от тях да допринесат значително за по-доброто разбиране на екологията на този световно застрашен вид и за набелязване на най-подходящите мерки за неговото опазване.

Всеки може да следи ежедневните придвижвания на всички египетски лешояди с поставени сателитни предаватели тук.

Припомняме, че между 10 и 30 януари екип на LIFE проекта на БДЗП „Нова надежда за египетския лешояд“ проведе на експедиция в Етиопия, чийто домакин бе Етиопското дружество за дивата природа (EWNHS)/BirdLife Ethiopia. На семинара присъстваха и партньорите по проекта от BirdfLife Африка, APLORI, SCF, NCF и RSPB. Освен събирането на важни научни данни за заплахите и броя на египетските лешояди в региона Афар, Етиопия, семинарът имаше за цел и изграждането на капацитет в африканските партньори.  Регионът Афар е най-голямото известно до този момент място на струпване на зимуващи египетски лешояди – над 1000 индивида всяка година. Участниците бяха разделени на три екипа за поставяне на сателитни GPS-GSM предаватели на египетски лешояди с цел проучване на предвижванията и заплахите за вида в зимните му квартири в Африка, за мониторинг на нощуващите египетски лешояди и за взимане на интервюта с местните общности за проучване на нивото на осведоменост на местните хора за лешоядите.

LIFE проекта „Нова надежда за египетския лешояд“ (LIFE16 NAT/BG/000874) обединява институции и организации от 14 страни от Балканския полуостров, Близкия изток и Африка и се реализира с финансовата подкрепа на програма LIFE на ЕС. Координиращ бенефициент е Българското дружество за защита на птиците (БДЗП). Асоциирани бенефициенти са Гръцко орнитологично дружество/ BirdLife Гърция, WWF ГърцияКралско дружество за защита на птиците (RSPB), Асоциация Природа / BirdLife Турция (DD), BirdLifе за Близкия ИзтокBirdLife АфрикаОрнитологичния изследователски институт „А. П. Левентис” (APLORI), Меморандума за мигриращите хищни птици в Африка и Евразия (CMS/RaptorsMoU), Зелени Балкани.