Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

© Йорданка Луканова

На 13 април екип на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) постави фотокапан в гнездо на малък креслив орел близо до село Александрия, Добричко, в защитена зона „Суха река“.

© Йорданка Луканова

В района екипът наблюдава едната птица от двойката, завърнала се след дългата миграция в гнездовото си местообитание. Това е същото гнездо, в което през миналата пролет се излюпи орлето Илия, на което поставихме сателитен предавател.

Орлето Илия, © Михаил Илиев

През 2023 г. фотокапани са инсталирани и в още три гнезда на вида в защитени зони „Сакар“ и „Дервентски възвишения“. Предстои инсталиране и на още един фотокапан, с което общият им брой ще стане пет.

Проучванията с фотокапани са неинвазивен начин за наблюдение на популациите на дивите животни. Въпреки че най-често се използват за изследване на средни и големи видове бозайници, чрез тях може да се добива информация и за някои слабо проучени видове птици.

© Йорданка Луканова

Чрез фотокапаните се избягва безпокойството за орлите. Те са снабдени със сензори за движение и заснемат птиците пред тях. Поставят се в гнездата с помощта на алпийска техника на разстояние между половин и пет метра от гнездото. Фотокапаните разкриват интересни факти за основните фази на размножаване при малкия креслив орел, включително пристигане след миграция, мътене и отглеждане на потомството.

Дейността се изпълнява в рамките на проект „Земите и горите на орела“,  финансиран от програма LIFE на ЕС.