Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Над 100 човека – доброволци на БДЗП от Сливен, Бургас, Тополовград, Ямбол, София, Карнобат, Пловдив, Свиленград, Павликени, Маджарово, ученици от Сливен, пенсионери от местните туристически клубове и случайни туристи, се включиха в почистването на маршрута до природната забележителност ”Халката” в Природен парк “Сините камъни”.

Традиционното почистване на ПП “Сините камъни” тази година беше на 19 март 2006 и се проведе въпреки лошото време, птичия грип и отказа на Дирекцията на парка да се включи ден преди събитието. От Дирекцията на парка все пак предоставиха част от чувалите за смет, останалите осигури БДЗП – клон Бургас. Многобройните посетители на парка наблюдаваха с интерес работата на доброволците, като част от тях, ентусиазирани от видяното, се включиха да помогнат. БДЗП – клон Сливен беше създал перфектна организация и почистването се проведе по план, въпреки изникналите в последния момент трудности.

Подхранването на хищни птици в района на парка, като част от природозащитната програма на БДЗП – клон Сливен, беше втората част от работата на доброволците от БДЗП този мартенски уикенд. Подхранването, заедно с тридневния мониторинг около града, даде възможност на участниците в него да наблюдават скални орли, двойка царски орли – световно застрашен вид, многобройни мигриращи хищни птици и първите за района щъркели.

Интересни наблюдения имаше и по време на почистването. Първо за голяма част от доброволците беше наблюдението на скалолазка, която всички успяха да видят много добре! Скалолазката е рядък за района вид и наблюдението определено развълнува участниците и  затвърди отличните им впечатления за природата на ПП “Сините камъни“.