Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

С около 50 белоглави лешояда по-малко преброиха тази година участниците в редовното годишно преброяване на нощувките на белоглавите лешояди в Източни Родопи. Oбщо 148 от редките за страната птици бяха преброени по долината на река Арда, където се намира най-голямата колония на белоглави лешояди в България. За сравнение, през изминалата  година тук бяха регистрирани 201 белоглави лешояда, което бе рекорден брой за Източни Родопи от 2005 г насам откакто се провежда преброяване на нощуващите белоглави лешояди.

Самото преброяване се проведе миналата събота при лоши метеорологични условия, което в крайна сметка доведе и до по-ниската численост на установените птици. В него се включиха общи 38 експерти и доброволци от Българското дружество за защита на птиците и „По-диви Родопи“. За съжаление мъглата не се вдигна и през двата дни и на някои от скалите нямаше възможност лешоядите да бъдат преброени, което обяснява ниския брой установени птици“, коментира Волен Аркумарев от БДЗП.

В България ежегодният мониторинг обхваща и местата за реинтродукция на белоглави лешояди, където  се работи за връщането на вида. Засега са известни резултатите от Кресна, където е имало 72 лешояда и oт Враца – съответно 50. Все още се очакват резултатите от останалите части на страната, както и другите страни от Балканите с популация на белоглави лешояди.

 

Преброяването се провежда в началото на зимата, когато започва размножителния период на лешоядите и целта му е да се определи числеността на популацията на белоглавите лешояди на Балканите, тяхната възрастова структура и да регистрира наличието на заплахи около скалите, използвани за нощуване от лешоядите. Традиционното преброяване на нощувките на белоглавите лешояди на Балканския полуостров се провежда от 2005 г. Това е петнадесетото поред преброяване, провело се на 23-24 ноември. Организатор и координатор е БДЗП в партньорството с природозащитни организации от България, Гърция, Сърбия и Северна Македония.

Преброяването се извършва в рамките на LIFE проект „Oпазване на черните и белоглавите лешояди в Родопитe“ (LIFE14 NAT/NL/000901), изготвен от Rewilding Europe в партньорство с фондация По-диви Родопи и Българското дружество за защита на птиците от българска страна.