Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

От подготвения за публикуване в Държавен вестник списък от защитени зони за птиците по ЗБР отпадат още територии, които не бяха обявени след решението на Министерски съвет от 15 февруари 2007 г. В Европейската комисия не са внесени още 4 територии и тяхната съдба е неизвестна. Отпадналите тихомълком места са Комплекс Мандра-Пода, съхраняващ единствената смесена чаплова колония по Черноморието с гнездящи блестящ ибис и лопатарка, който е обект и по Рамсарската конвенция, ГалатаКамчийска планина и Балчик. Само 88 места от общо 114 предложени от БДЗП ще заминат в списъка за Европейската комисия. Те покриват едва около 11% от територията на страната и включват голяма част вече съществуващи защитени територии – национални и природни паркове и защитени местности.

Правителството и МОСВ по един безогледен начин продължават да обслужват корпоративни и частни икономически интереси за сметка на държавните и обществените. С решението си МС залага поредната бомба със закъснител за българския данъкоплатец, който ще трябва да плаща и за това шепа български и чуждестранни богаташи, на чиято страна е правителството, да заграби и ползва в бъдеще  най-ценните природни места на България.

В момента, в който Министерският съвет продължава да води безпринципна и унищожителна политика спрямо българската природа, Европейската комисия втвърдява тона си към Полското правителство. Полша, на която явно българските политици са избрали да подражават, не изпълни ангажиментите си по двете директиви на ЕС – Директивата за птиците и Директивата за местообитанията. В резултат Европейската комисия блокира над 1,6 млрд. еврофондове за Полша и изпрати последно предупреждение, в което дава срок до една седмица нередностите, свързани с неприлагането на двете директиви да бъдат отменени, за да избегне страната по-нататъшни санкции и завеждане на дело в Европейския съд.

Не може да приемем нанасянето на невъзстановими щети на природата, заяви комисарят по околна среда г-н Ставрос Димас. Ако Полското правителство не прекрати действията си до седми март, комисарят Димас ще потърси съдействието на Европейския съд за прекратяване и спиране на проекта за магистралата Виа Балтика.

Не по-различни ще са последствията за България, но явно управляващата коалиция се надява, че дотогава мандатът й ще е изтекъл и друг ще носи последствията от предателската политика.

Тъжно е, когато трябва да се разчита на външни фактори да защитят националния интерес. Единствено неправителствените природозащитни организации и най-будната част на българското общество – студентите, отделни журналисти, депутати и хората с гражданска съвест, все още са на страната на природата и българския национален интерес. Но те са достатъчни, за да е ясно, че НАТУРА 2000 НЕ Е САМА. И тя като сестрите ни в Либия бе направена заложник за пари. Но ТЯ НЕ Е ОТПИСАНА от нас, обичащите България и битката за нашата природа продължава!

БДЗП работи активно с европейските институции по въпроса, включително по подготовката на необходимите процедури, които да принудят управляващите в България да изпълнят задълженията си по европейските закони. Ще продължат и гражданските протести.

На 27 февруари 2007 г. в Биологическия факултет на Софийския университет се състоя среща за планиране на новите обединени действия на Коалицията За да остане природа в България. Вече са набелязани първите прояви, а препълнената аудитория обещава, че след горещата зима идва и гореща пролет. На 05.05.2007 г. от 14.00 ч. в Ректората на Софийския университет е следващата среща на пробуждащите се граждани. Защото най-после безобразията спрямо България и нейната природа трябва да престанат!