Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Снимка: Димитър Градинаров

На 21 май – Денят на Натура 2000, Българското дружество за защита на птиците организира 3 разходки в зони от европейската мрежа, на които да запознае участниците с природата, защитена и опазена от нея.

В София, Пловдив и Хасково експерти на Дружеството ще покажат и разкажат на любителите на природата повече за видовете, които се срещат в съответните зони и за работата на природозащитниците за тяхното съхраняване през последните десетилетия. Все повече проучвания демонстрират, че времето, прекарано сред природата, е важен фактор за физическото и психическото здраве на хората, който все още се подценява.

Събитието, за което е необходима предварителна регистрация, е подходящо за както за любители на природата, така и за хора, които вече имат опит в наблюдението на птици. То ще се проведе в неделя от 9 до 12 ч. в защитени зони „Понор“, „Марица-Пловдив“, „Река Марица“ и „Злато поле“. За да може преживяването да е полезно и приятно за всички, максималният брой участници на група е ограничен до 15 души.

По традиция Българското дружество за защита на птиците призовава от няколко години в дните между 21 и 24 май своите привърженици и всички любители на птиците да използват почивните дни, за да събират информация за видовете, които наблюдават сред природата в информационната система SmartBirds. Ако имате желание да се включите в непрестанно растящата група на българи, които се занимават с гражданска наука, може да изтеглите приложението SmartBirds Pro и да въвеждате данни за наблюдаваните от вас видове в цялата страна.

На 21 май обявяваме и ден на отворените врати на двата посетителски центъра на БДЗП – „Пода“ и „Източни Родопи“, когато те ще работят без входна такса.

__________________

Натура 2000 е общоевропейска екологична мрежа от защитени зони, създадена за опазване на европейското природно наследство по силата на две природозащитни директиви: Директивата за птиците и Директивата за местообитанията. През годините на съществуването си тя е доказала своето значение за опазването на местообитанията и видовете във време на все по-засилен натиск от човешките дейности върху тях.

Днес мрежата обхваща над 18% от територията на Европейския съюз и над 9% от акваторията му, в които опазва уникално природно наследство. Благодарение на Натура 2000 Европейският съюз е защитил около 1400 вида диви животни и растения и 460 вида птици. Към момента мрежата в България включва 120 защитени зони за опазване на дивите птици, покриващи 23.1 % от територията на страната и 233 защитени зони за опазване на природни местообитания, покриващи 30,3 % от територията на страната.

Събитието е част от дейностите в рамките на проект „Осигуряване на възстановяването на застрашения ловен сокол в България и Южна Румъния“ или накратко „Живот за сокола“ (LIFE20 NAT/BG/001162), финансиран от програма LIFE на Европейския съюз.