Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Скален и морски орел, © Богдан Боев

Заповядайте на 27 юни (понеделник) от 15 до 18 часа в Националния природонаучен музей да отпразнуваме заедно Националния ден на орела. Ще запознаем гостите на музея с интересни факти за едни от най-емблематичните и редки орли у нас – царския, малкия креслив, морския, скалния, малкия и орела змияр.

За малките посетители ще подготвим опознавателна игра, като първите 50 деца, решили загадките, ще получат подарък – значка с птица.

Датата не е случайна – 27 юни бе избран за Национален ден на орела по време на кампанията „За да има орли“, която БДЗП организира преди години, за да насочи общественото внимание към тези величествени, но все по-редки птици, както и към заплахите, които застрашават съществуването им и техните местообитания. В този ден всяка година се напомня за незаменимата роля на орлите в природата посредством информационни кампании и образователни инициативи.

Събитието се организира съвместно с Националния природонаучен музей в рамките на LIFE проектите Земите и горите на орела“ и „Безопасен полет за птиците на Дунав“.