Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Снимка: Голям креслив орел, © Светослав Спасов

Заповядайте на 27 юни (четвъртък) от 14 до 17:30 часа в Общински културен институт „Красно село“, София, да отпразнуваме заедно Националния ден на орела. Ще запознаем всички гости  с интересни факти за едни от най-емблематичните и редки орли у нас – царския, малкия и големия креслив орел, морския, скалния, малкия орел и орела змияр.

За малките любители на птиците сме подготвили и специални игри, посветени на орлите. Ще може да разгледате и щанд с любимите значки, плюшени птици, детски тениски и други продукти с кауза.

Датата не е случайна – 27 юни бе избран за Национален ден на орела по време на кампанията „За да има орли“, която БДЗП организира преди години, за да насочи общественото внимание към тези величествени, но все по-редки птици, както и към заплахите, които застрашават съществуването им и техните местообитания. В този ден всяка година се напомня за незаменимата роля на орлите в природата чрез информационни кампании и образователни инициативи.

Събитието се организира съвместно с Общински културен институт „Красно село“ в рамките на LIFE проектите „Земите и горите на орела“ и „Безопасен полет за птиците на Дунав“, „Отвъд границите: опазване на големият креслив орел в местата за рамножаване, зимуване и по миграционният му път“ (LIFE22-NAT-PL-GSELIFEAboveBorders) и проект „Зеленият пояс на Югоизточна България“, финансиран от Програмата за застрашени ландшафти (ELSP).

На снимката: Скален орел, © Богдан Боев