Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

На 2-ри февруари традиционно отбелязваме Световния ден на влажните зони. Всяка година денят има различна тема и насоченост, с цел да се разглеждат различни аспекти от ползите, заплахите и нуждите, свързани с опазването на ценните местообитания.

Темата за 2024 г. е „Влажните зони и човешкото благоденствие“. Тя насочва вниманието към всички аспекти между човешкото благополучие (физическо, психическо и екологично) и тяхната свързаност с виталността на влажните зони по света.  Подчертава критичната необходимост от добро стопанисване и опазване на тези ценни природни местообитания.

Близо 90% от влажните зони в света са деградирали от 1700 г. насам. Те са критично важни не само за биоразнообразието, за смекчаването и адаптирането към промените в климата и наличието на прясна вода, но и за световните икономики.

В България празникът се чества от 27 години. В петък – на 2-ри февруари, Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) ще излъчи няколко видеа от влажни зони в страната в своите страници във Facebook и YouTube.

От 19:00 в онлайн събитие във Facebook  ще бъде излъчена презентация на тема „Опазване на къдроглавия пеликан в България“, представена от Свилен Чешмеджиев – един от най-добрите експерти по вида у нас. Той ще ни запознае с изключителното природозащитно постижение в опазването на къдроглавия пеликан – новосформираните гнездови колонии в Природен парк „Персина“ и Защитена местност „Калимок-Бръшлен“, както и с други мерки по опазването и проучването на вида като маркирането със сателитни предаватели.

Световният ден на влажните зони се отбелязва всяка година на 2 февруари, за да се повиши осведомеността за тези ценни местообитания. През 1971 г. на същата дата в иранския град Рамсар е подписана Конвенцията за влажните зони. Рамсарската конвенция е първият и единствен до днес международен договор за опазване и устойчиво ползване на природните ресурси, насочен към тези специфични екосистеми. Страната ни е сред първите държави, които подписват Рамсарската конвенция, която влиза в сила у нас от 24 януари 1976 г.

БДЗП извършва редица дейности за опазване на ключови за птиците влажни зони по поречието на река Дунав в рамките на LIFE проектите „Животът на пеликана“ и „Безопасен полет за птиците на Дунав“ и „Живот за Варненското езеро“.