Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Днес, (1 април 2024 г.) е първият ден от седмицата, посветена на гората. Тя се отбелязва у нас всяка първа пълна седмица на април още от 1925 г., когато е въведен осмият за България Закон за горите. През всичките тези години, дните от празника са посветени на масови залесявания, в които се включват хиляди души от цялата страна.

Честит празник на лесовъдите и на всички, които обичат гората и се грижат за нея!

Тази година мотото на празника е „Гората е живот и … обща отговорност!“. Изпълнителната агенция по горите организира събития в цялата страна, като подробна програма може да бъде намерена ТУК.

Започнахме отбелязването на Седмицата на гората със серия от открити уроци в Природозащитен център „Царски орел“ в гр. Тополовград. В събитието на 29 март се включиха над 100 деца, възпитаници на СУ „Д-р Петър Берон“ и НУ „Св. Св. Кирил и Методий“. Учениците от 3 и 4 клас и група по интереси „Природата около мен“ се запознаха с информация за малкия креслив орел и неговите местообитания, какви са заплахите и как се справяме с тях. За целта в уроците се включи и нашият екип със специално обучено куче за борба с отровите в дивата природа.

На 15 април от 10:30 до 15:30 ч. в ПЗЦ „Източни Родопи“ ще се проведат занимания по горска педагогика и открити уроци, съвместно с експерти от Изпълнителната агенция по горите (ИАГ).

Инициативите се организират като част от дейностите по проекти „Земите и горите на орела“ и „Зеленият пояс на Югоизточна България“, в които Българско дружество за защита на птиците обединява усилия за възстановяването на горските екосистеми.

Устойчивото управление на горите и използването на техните ресурси са ключови в борбата с климатичните промени и загубата на биоразнообразие. От тях зависи и благосъстоянието на настоящите и бъдещите поколения. Загубата на гори означава и загуба на незаменими местообитания за животинския и растителен свят.

Проект Земите и горите на ореласе осъществява от Изпълнителна агенция по горите в партньорство с Българско дружество за защита на птиците, Югоизточно и Североизточно държавни предприятия с финансовата подкрепа на програма LIFE. Дългосрочното опазване на малкия креслив орел в страната ни, чрез осигуряването на защита и устойчиво управление на неговите местообитания и създаване на нови, е фокусът на дейностите по проекта.

Проект „Зеленият пояс на Югоизточна България“, се финансира по Програма за застрашени ландшафти (ELP) и се осъществява от Българско дружество за защита на птиците, Югоизточното държавно предприятие (ЮИДП), Фондация „По-диви Родопи“ BirdLife Европа и Централна Азия. Целта на проекта е възстановяването на местни ксеротермни гори, пасища и речни галерии, чрез които да се създаде обширна мрежа от жизнени екосистеми, устойчиви на климатичните изменения в районите на Сакар, Странджа и Източни Родопи.