Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Тази година отбелязваме Седмицата на гората в периода от 3-ти до 9-ти април, когато всички лесовъди в страната ще отбележат своя професионален празник под мотото „Довери се на лесовъда“.
Седмицата на гората се отбелязва от далечната 1925 г. всяка година през първата седмица на април с различни мероприятия – от масови залесявания до образователни събития и информационни кампании.

На 8 април (събота) от 10:00 до 16:00 ч., Българско дружество за защита на птиците, заедно с Регионален природонаучен музей – Пловдив, Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) и Югоизточно държавно предприятие (ЮИДП) ще отбележим Седмицата на гората в парк „Дондукова градина“, гр. Пловдив с богата тематична програма. Домакин на събитието ще бъде РПНМ – Пловдив.

Програмата включва:

  • Горска педагогика
  • Изработка на медальон от дърво, творчески занимания, тематични пъзели и много игри.

Експерти от Изпълнителна агенция по горите и Югоизточно държавно предприятие ще проведат занимания по горска педагогика. Заниманията са подходящи за деца от детски градини и ученици, по време на които ще се запознаят със значението на горските екосистеми и ролята на лесовъдите за тяхното поддържане.

*За записването на групи в заниманията, моля попълнете следния формуляр: https://bit.ly/3TQJHWH 

  • Информационен щанд

Всеки ще може да се запознае с работата на Българско дружество за защита на птиците и дейностите по опазване на малкия креслив орел, царския орел и египетския лешояд, както и техните местообитания. Освен информационни материали, по време на събитието ще бъдат представени филми и презентации, свързани с работата на БДЗП и горските експерти.

  • Очакват Ви и наблюдения с бинокъл и зрителна тръба на птиците в парка и интерактивна игра за някои от широкоразпространените видове птици;
  • Ще разгледате и изложбата на БДЗП с фотографии на видове и местообитания от екологичната мрежа Натура 2000, която ще бъде експонирана в РПНМ – Пловдив от 1-ви до 8-ми април по повод Международния ден на птиците.

Събитието се организира като част от дейностите по проекти „Земите и горите на орела“ и „Зеленият пояс на Югоизточна България“, в които Българско дружество за защита на птиците обединява усилия за възстановяването на горските екосистеми.

Проект Земите и горите на ореласе осъществява от Изпълнителна агенция по горите в партньорство с Българско дружество за защита на птиците, Югоизточно и Североизточно държавни предприятия с финансовата подкрепа на програма LIFE. Дългосрочното опазване на малкия креслив орел в страната ни, чрез осигуряването на защита и устойчиво управление на неговите местообитания и създаване на нови, е фокусът на дейностите по проекта.

Проект „Зеленият пояс на Югоизточна България“, се финансира по Програма за застрашени ландшафти (ELP) и се осъществява от Българско дружество за защита на птиците, Югоизточното държавно предприятие (ЮИДП), Фондация „По-диви Родопи“ BirdLife Европа и Централна Азия. Целта на проекта е възстановяването на местни ксеротермни гори, пасища и речни галерии, чрез които да се създаде обширна мрежа от жизнени екосистеми, устойчиви на климатичните изменения в районите на Сакар, Странджа и Източни Родопи.