Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Миграцията на стотици египетски лешояди се наблюдава всяка година през септември близо до град Саримазъ в региона на Адана, Турция. По този начин с оптимални ресурси може да се проследи и тенденцията на популацията на вида в Западна Турция, където все още има недостиг на данни. Наред с лешоядите, се следят и много други видове мигриращи грабливи птици, което показва ролята на египетския лешояд като т.н. umbrella species – опазването на вида и на неговите местообитания в гнездовите територии, пътя му на миграция и местата за зимуване благоприятства редица други редки и застрашени от изчезване видове.

През септември миналата година екип на БДЗП, Doga Dernegi и RSPB преброи 813 египетски лешояда, над 10,000 орли змияри, над 37,000 малки кресливи орли, 23,000 късопръсти ястреба и повече от 30 000 представители на други видове хищни птици.

Специална платформа на уебсайта на проекта ежедневно представя статистика и актуални данни за броя на наблюдаваните египетски лешояди и други хищни птици.

Мониторингът се провежда в рамките на LIFE проекта „Нова надежда за египетския лешояд“ по модел на друго мащабно изследване, което се организира от години в Батуми, Грузия. Мониторингът в Саримазъ има и образователен елемент с цел да се повиши капацитета сред местните партньори на проекта в Турция и да привлече повече доброволци.