Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

БДЗП все участие в третото подред международно преброяване на пеликаните в Югоизточна Европа. Целта на преброяването е да се съберат данни за числеността и разпространението на къдроглавия и розовия пеликан. Екипи на БДЗП посетиха някои от влажните зони с най-голямo значение за двата вида пеликани в страната – Бургаските езера, остров Персин, язовирите Овчарица и Розов кладенец. Експерти от фондация “Le Balkan” успяха да преброят пеликаните в езерото Сребърна, а екип на Фонд за дивата флора и фауна (ФДФФ) проведе преброяване по поречието на река Струма.

Общо в България  бяха преброени 212 къдроглави и 1014 розови пеликана. Най–много къдроглави пеликани бяха наблюдавани в езерото Сребърна – 164 индивида, а най–много розови – 1000 индивида – в района на Приморско. На язовир Овчарица и по река Струма не бяха установени пеликани. Особено внимание по време на преброяването бе обърнато на двете гнездови колонии на къдроглавия пеликан в България – езерото Сребърна и блато Песчина на остров Персин.

Преброяването се организира и координира от Дружеството за защита на Преспа, Гърция. Събраните данни ще допринесат за по-доброто познаване и изпълнението на природозащитни дейности за двата вида пеликани в Югоизточна Европа.