Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

След успешното завършване на проекта „Сигурен прелетен път“, посветен на опазването на световнозастрашения вид червеногуша гъска, днес ви представяме във видеоформат постигнатото през този период и основните заплахи за вида.

През последните пет години 11 организации и институции по прелетния път на червеногушата гъска обединиха усилията си в опит да осигурят безопасната миграция на този вид.

Една от основните заплахи за гъската е незаконният отстрел и бракониерството през ловния сезон – особено през есенната и пролетната миграция на местата за почивка. Сателитното проследяване на птиците и маркирането им с цветни пръстени ни помогна да установим процента на незаконния отстрел, да проследим движението на птиците и да определим най-важните места по време на тяхната миграция.

Проведохме 60 теренни проучвания и мониторинги и работихме активно с ловните общности в няколко ключови посоки:

  • Организирахме интезивни патрули по време на ловния сезон
  • Проведохме проучвания и акустични изследвания на ловните дейности
  • Говорихме и обсъждахме редица въпроси с ловците на терен, като им осигурихме материали, за да подпомогнем намаляването на случайния отстрел.

Организирахме специализирани обучения за ловци, за да повишим разбирането им за устойчивия лов на водолюбиви видове. Вследствие на всички дейности по проекта успяхме да получим забрана за пролетния лов в Калмикия и региона на Ростов в Русия, което гарантира безопасното придвижване на червеногушата гъска по време на пролетната й миграция.

Незаконният отстрел продължава да е проблем за вида, което се потвърди и от загубата на част от маркираните птици. Днес повечето държави имат закони за защита на мигриращите птици и техните местообитания и особено на онези, чиято численост намалява драстично, като червеногушата гъска. Надяваме се, че изграденият капацитет по време на проекта – в национален и международен мащаб, ще допринесе за по-светлото бъдеще на този и други видове водолюбиви птици.

Видеото е създадено като част от проекта „Опазване на червеногушата гъска по протежение на прелетния й път“ LIFE 16/NAT/BG/00847, финансиран от програма LIFE на Европейския съюз.