Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

На заседанието си от 04.02.2004 г. Висшият експертен екологичен съвет (ВЕЕС) при Министерството на околната среда и водите прие без нито един глас против Плана за управление на Природен парк „Рилски манастир“. Както е известно, планът беше изготвен през периода 2001 – 2003 г. от Проект „Опазване на биологичното разнообразие и икономически растеж“, изпълняван от американската консултантска фирма ARD. Планът за управление бе разработен от многоброен и изцяло български екип, включващ учени от БАН и специалисти от БДЗП, Природен фонд, Група за изследване и опазване на прилепите, служители от Дирекцията на Природния парк, представители на Българската православна църква и заинтересованите институции. Основен автор на Плана за управление е д-р Петър Янков, един от природозащитните експерти на БДЗП. Планът за управление беше разработен по пионерен за България начин при активното съдействие на д-р Питър Хетц – природозащитник със световен опит и авторитет, работил за опазването на различни големи паркове, сред които и Серенгети в Африка. Оттук насетне предстои планът да бъде приет от Министерския съвет, след което ще стане основният документ за опазване на една от най-ценните за България и света защитени територии. Това е третият приет план за управление за голяма защитена територия в България (след тези за националните паркове „Централен Балкан“ и „Рила“).