Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Проектът „Природозащита и регионално развитие в Югоизточна Европа на примери от Румъния и България“ стартира през април 2006 г., финансиран от фондация „Алфред Тьопфер“ и Немската федерална фондация за околна среда. Партньори по проекта бяха Академията по природозащита „Алфред Тьопфер“, Люнебургския Университет, „Евронатура“и федерацията „Европарк“. Основната цел беше да се подберат специалисти от Румъния и България, работещи активно в областта на природозащитата, които след обучение имаха възможност да работят четири месеца в подобна на тяхната немска организация. В рамките на престоя си в Германия, участниците трябваше да подготвят и защитят проект, чието финансиране се гарантираше от фондация „Алфред Тьопфер“ и Немската федерална фондация за околна среда. Голямата награда от 13 000 евро бе връчена на БДЗП за разработения от Антон Ковачев проект Пода – модел за стопанисване на защитена местност от неправителствена организация – гаранция за устойчиви природозащита, екологично образование и природосъобразен туризъм.

На 7 март 2007 в София бяха представени проектите на обучените специалисти от България и Румъния. Темите на разработените в рамките на програмата проекти са в сферата на образованието по околна среда, връзките с обществеността, защита на видове и местообитания. На срещата в София бяха обсъдени възможностите за сътрудничество между  Румъния, България и Германия в областта на опазване на природата и регионалното развитие и за набиране на нови участници в обученията. В рамките на пилотната програма обучение в различни природозащитни институции в Германия преминаха общо десет специалисти по защитени територии от България и от Румъния.

ПЗЦ Пода
ОВМ Комплекс Мандра-Пода