Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

На 28 март приключи деветия пореден полеви сезон за БДЗП, свързан с мониторинга на числеността на зимуващите червеногуши гъски в района на двете най-важни за тях езера в България – Шабленско и Дуранкулашко. В своеобразното “заключително” броене се включиха четиринадесет души от шест града – Варна, Каварна, Шумен, Добрич, София и Бургас, и две националности-десет българи и четирима немци. Въпреки топлото време, екипът на Шабленско езеро се оказа с повече късмет, тъй като сред преброените от тях гъски е била и една червеногуша. За разлика от предишните два сезона (2001-2002 и 2002-2003г.) този се оказа значително по-успешен за гъските. Поради меката зима и обширните посеви с добре поникнала пшеница се дължеше и голямото количество птици. БДЗП съвместно с Българска фондация за Биоразнообразие успя да осъществи поредица от мащабни проверки по спазване на режимите на лов и режимите на достъп в района на двете защитени територии (ЗМ“Шабленско езеро” и “Дуранкулашко езеро”), в които участие взеха и представители на Регионалната инспекция по околна среда и води – Варна, Регионалното управление на горите – Варна, Държавната дивечовъдна станция – Балчик, Районните полицейски управления от Каварна и Шабла и Национална служба “Жандармерия”. През този сезон отново се потвърди тенденцията, че гъските се струпват в района на двете езера с най-големи числености през месеците януари и февруари. Най-много от тях бяха установени по време на среднозимното преброяване в средата на януари, когато червеногушите гъски бяха малко над тридесет и седем хиляди екземпляра, а големите белочели гъски достигнаха зашеметяващата численост от сто тридесет и осем хиляди птици. Отминалия сезон се оказа и най-пъстър и многоброен от към участници. Над осемдесет човека от шест европейски държави взеха участие в екипите по мониторинга. Разбира се всичко това щеше да е много по различно, без финансовата подкрепа на нашият нов партньор в опазването на застрашената от изчезване в целият свят червеногуша гъска Wildfowl and Wetlands Trust – Великобритания. Осигурената финансова помощ от тяхна страна значително улесни проучванията на БДЗП върху този вид в България.

Страницата е в процес на разработка. Молим да ни извините за това, че някои от функционалностите все още не са активни.