Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Резултатите сочат, че през 2004/2005 г. в страната ни са гнездили близо 5000 двойки бели щъркели – с 15 % повече в сравнение с данните за броя им от 1994/1995 г. Тревожното е обаче, че близо 50 на сто от гнездата са изложени на риск от късо съединение и запалване, защото са разположени на бетонни стълбове от електропреносната мрежа и не са обезопасени с платформи.

Общият брой преброени гнезда е над 5 600, но около 10 % от тях – над 600 гнезда, са останали незаети поради липса на храна в даден район или безпокойство. Най-много щъркели – 61 двойки в един UTM квадрат от 100 км2, има около София – квартал Бенковски.

Високия процент рискови гнезда на щъркели, установени по време на преброяването, се дължи на недостиг на стари дървета, където щъркелите да строят гнездата си. Това ги кара да “пренасят” домовете си върху бетонните стълбове. Рискова предпоставка са също необезопасените стълбове от електропреносната мрежа. Освен опасни за щъркелите, те носят риск от прекъсване в електроснабдяването. Според Закона за енергетиката, Енергоснабдяване се ангажира да опазва околната среда, а задължение на електроснабдителните предприятия в страната ни е конкретната работа по рисковата за щъркелите и хората електропреносна мрежа.

Подробните резултати от преброяването ще бъдат публикувани до края на годината в книгата “Белият щъркел (Ciconia ciconia) в България 2”, която ще бъде важна основа за сравняване на данните за гнездещите щъркели в България след присъединяването на страната ни към Европейски Съюз (ЕС). В резултат на това сравнение ще може да отчетем влиянието на действащите в ЕС агро-екологични схеми и политики върху ползването на земите, тъй като броят на щъркелите ще служи за индикатор и ще отразява настъпилите промени след присъединяването на страната ни към ЕС.

Преброяването се осъществява на всеки 10 години, за страната ни се координира от Българско дружество за защита на птиците.


За повече информация:

Йордан Христов,
координатор на Шестото преброяване на белия щъркел в България
тел./факс: 02/9715855, 9715856, e-mail: