Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

в природозащитния център на БДЗП Източни Родопи, Маджарово. Тя продължи 10 дни, участваха 35 ученици и студенти от  20 населени места в страната.

Първите шест дни бяха изцяло посветени на най-добре представилите се млади орнитолози от тазгодишното издание на организираната от БДЗП Олимпиада по орнитология. Участието в доброволческия лагер бе и тяхната награда за отличните познания за птиците, показани на финалния кръг тази пролет.

Вечерни презентации за редки и защитени видове, двудневен обучителен курс относно схемата за мониторинг на обикновените видове птици, маркиране на ЗМ “Орешари” много лекции и излети сред природата допринесоха за доброто настроение на децата и спечелването им за природозащитната идея.

Други полезни дейности бяха ремонтиране оградата на площадката за подхранване, самите подхранвания, преброяване нощувките на белоглавите лешояди. периодичният мониторинг на белоглавите и египетските лешояди в района на Източни Родопи.

Повод за гордост е не само добре свършената работа, а и фактът, че идеята за тази бригада излезе от най-активните доброволци на БДЗП – ученици и студенти, които бяха “открити” за природозащитната ни работа именно чрез орнитологичните олимпиади. Те поеха почти изцяло и организацията на лагера.

БДЗП изказва благодарност на колегите от РИОСВ – Хасково и Държавно лесничейство /ДЛ/ Крумовград за оказаното съдействие при маркиране на ЗМ “Орешари”.