Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Снимка: © Михаил Илиев/БДЗП

Съвместният проект на Електроразпределение Север и Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) „Безопасно небе за птиците в Североизточна България“ стартира в края на 2022 година. Основната му цел е да се предотврати смъртността на застрашени видове птици, която е предизвикана от токови удари или сблъсък на пернатите с въздушни електропроводи с помощта на доказано успешни практики сред съвременните решения за тяхната защита.

Една от дейностите, заложени за изпълнението на проекта, беше да се извърши проучване на смъртността на птиците по ключови въздушни електропроводи на територията на ЕРП Север, за да се идентифицират приоритетни зони за поставяне на защитни съоръжения. Беше извършен предварителен ГИС анализ на електроразпределителната мрежа, базиран върху информация за типове местообитания, местоположения на гнезда и самите застрашени целеви видове. Теренното проучване беше реализирано с участието на 15 експерти от БДЗП и базирано на данни от електроразпределителната компания за мрежата средно напрежение, като се приложи утвърдена методика за установяване на смъртността на птици от токов удар и сблъсък с електропроводи. Обхванати бяха 176 зони с местообитания на застрашени птици с обща дължина 1414 км. Резултатите от проучването показват, че най-много жертви са регистрирани през есента в периода на миграция август-октомври, като по-голям брой е отчетен в областите Добрич, Варна, Разград и Шумен.

Снимка: © Михаил Илиев/БДЗП

В резултат на проучването 104 участъка от електроразпределителната мрежа в Североизточна България са дефинирани като опасни за птиците и ще бъдат включени в планираните дейности за поставяне на изолация и дивертори. Същинската работа по реализация на заложените в проекта цели ще стартира през следващите месеци след доставката на необходимото оборудване и материали. ЕРП Север предвижда обезопасяване на над 10 000 електрически стълба, както и маркиране на въздушни проводници с 2 000 дивертори в 28 зони по Натура 2000 и ключови коридори между тях. Ще бъдат осигурени и 100 безопасни места за гнездене за два от целевите видове върху електрически стълбове чрез инсталиране на къщички за птици.

Детайлна информация за дейностите по проекта, видовете застрашени птици, зоните на обхват както и постигнатите резултати се публикува периодично в сайта на проекта https://safeskyforbirds.eu/.