Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

ЗМ „Калимок – Бръшлен“, © Дамян Петков

За съжаление 2022 г. се оказа неблагопирятна за къдроглавия пеликан на Балканския полуостров. През пролетта над 2000 възрастни индивида от гнездови колонии в Гърция и в делтата на река Дунав в Румъния загинаха, вследствие на инфлуенца по птиците (т.нар. птичи грип). Това доведе до намаляване на популацията на вида в района с близо 40%!

Не толкова добър се оказа размножителният сезон и за пеликаните в България. Поради екстремно ниското ниво на река Дунав, в блатата на остров Персин не успя да влезе вода и те останаха сухи по време на размножителния сезон на птиците. През февруари 120 къдроглави пеликана заеха трите наколни дървени платформи в Поддържан резерват „Персински блата“, но въпреки това след три опита за загнездване, в края на април те окончателно изоставиха платформите.

Пресъхналото мъртво блато, © Свилен Чешмеджиев

Пресъхналото Мъртво блато, © Свилен Чешмеджиев

Така за първи път откакто през 2016 г. беше сформирана нова гнездова колония в ПП „Персина“, видът не успя да отгледа малки. Сезонът за пеликаните, както и други водолюбиви птици, гнездящи в блатата на остров Персин, е нулев през настоящата година, поради липсата на водно ниво в блато Песчина, в Мъртвото блато и Старото блато.

Изоставена платформа в блато Песчина, © Свилен Чешмеджиев

Все пак има и позитивна новина. Рекордна се оказа 2022 г. за гнездящите къдроглави пеликани в ЗМ „Калимок-Бръшлен“. През настоящата година 30 двойки успешно отгледаха 30 малки пеликанчета. Липсата на вода, както и разразилите се пожари, не успяха да прогонят птиците.

ЗМ "Калимок - Бръшлен" след пожарите, © Свилен Чешмеджиев

ЗМ „Калимок – Бръшлен“ след пожарите, © Свилен Чешмеджиев

Всички малки пеликанчета отлетяха в средата  на месец юни, като към момента се придържат към пясъчните коси по река Дунав в района. Припомняме, че през през април 2021 г. беше сформирана нова гнездова колония на вида в защитената местност, като тогава три двойки успешно отгледаха четири малки. Това е грандиозен природозащитен успех и поредна успешна стъпка в опазването на този величствен вид.

© Свилен Чешмеджиев

Къдроглави пеликани по река Дунав, © Свилен Чешмеджиев

През 2016 г. за пръв път от 60 години насам бе сформирана нова гнездова колония на къдроглавия пеликан в България – в блатото Песчина, като дотогава единственото място, където видът се разможаваше успешно у нас, беше езерото Сребърна. През 2020 г. пеликаните успешно заеха и платформата в Мъртво блато, отново на остров Персин, а през 2021 г. бе сформирана нова гнездова колония на вида в ЗМ „Калимок-Бръшлен“, с което гнездовищата на този застрашен вид в страната станаха три – езерото Сребърна, блатата на остров Персин и ЗМ „Калимок-Бръшлен“.

Дейностите по опазване на къдроглавия пеликан се извършват в рамките на проект „Животът на пеликана“ (LIFE18/NAT/NL/000716), финансиран по програма LIFE на ЕС и с помощта на Whitlеy Fund for Nature.