Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

В последните два почивни дни на месец ноември бе проведено Ранно зимно преброяване на водолюбивите птици в района на р. Дунав, в участъка от Никопол до о-в Батин. Целта на това преброяване бе да се установят численостите на зимуващите в района птици и местата на техните струпвания, както и да се оценят застрашаващите ги фактори.

През първия ден бе обходен участъка от о-в Лакат до о-в Милка с моторна лодка, заедно с екип на ДПП „Персина“. Въпреки, че метеoрологичните условия не бяха от най-добрите, успяхме да покрием планирания маршрут.
Както стана традиция през последните месеци и този път не мина без нов вид за района. При оглеждането на група от кацнали на пясъчна коса пеликани, един от тях се оказа розов пеликан, който не е наблюдаван преди в този участък на реката. Птицата се открояваше идеално, въпреки лошото време и розовееше на фона на около стотина големи корморани и 15 бели ангъчи.
Някой от по-интересните видове, които наблюдавахме бяха: черногуш гмуркач, морски орел, белоока потапница, черноврат гмурец и многобройни ята от гъски, патици и корморани.

По време на преброяването успяхме да маркираме с GPS и две от гнездата на Морския орел, разположени в района на комплекс Беленски острови, както и да посетим новопостроеното укритие за наблюдение на птици от ДПП „Персина“ на о-в Голяма Бързина.
По същото време имахме и други екипи на реката в участъка от гр. Свищов до о-в Вардим и района край гр. Лом.
Вторият ден също предложи интересни наблюдения, но този път при значително по-благоприятно време и на друго място – р. Дунав при рибарници Мечка, Русенско.

Към нашия екип се присъедини и екип на БДЗП – клон Шумен. За съжаление рибарниците бяха отводнени, а и в момента се провеждаше ловна хайка за диви прасета.
Отново наблюдавахме същите видове, но този път вниманието ни бе привлечено от поведението при ловуване на двойка морски орли. Тактиката в случая бе атакуване на хранещо се ято големи корморани и отмъкване на уловената от тях риба. В орнитологията това поведение се нарича „клептопаразитизъм“. И тук маркирахме границите и типовете местообитания в рибарниците с GPS.
Общия брой наблюдавани водолюбиви птици е 27 669 от 26 вида птици, като най-многобройни бяха големите белочели гъски и големите корморани.

Благодарим на ДПП „Персина“ и всички участници за активното съдействие.