Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Приключи тазгодишната природозащитна бригада на Атанасовско езеро, която Българско дружество за защита на птиците традиционно организира в поддържания резерват. За 10 дни през лагера минаха над 100 души, като постоянното ядро от доброволци беше около 35. Те бяха дошли от цялата страна – Бургас, Хасково, Варна, Пловдив, Свищов, София. Специално за мероприятието пристигна гост чак от Азърбейджан, който остана много доволен от Бригадата и хората, с които се запозна по време на престоя си.
Освен традиционните участници, за наша радост през 2008 година имаше и много, които идваха за първи път, и сигурни сме – не за последен. Те имаха възможността да се включат в укрепването и ремонта на островите в резервата, да маркират границите на резервата, да правят информационни табели. Участниците успяха да поседят на Точката – легендарният пункт, на който идват хора от цял свят, за да наблюдават миграцията на реещите се птици и разбира се, да присъстват на изключително интересната лекционна програма, подготвена за тях.
Тази година лекционният курс на открито включваше лекции по редица теми, като например:
• Орнитологично важните места в България,
• Мониторинга на обикновените видове птици, плюс теренно обучение по темата
• Представяне на Азербайджанското орнитологично дружество.
• Прилепите в България и тяхното опазване,
• Опръстеняването на птици, като метод за изследването им – полева лекция
• Земноводните и влечугите в България и по специално за сухоземните костенурки.
• Дейности на БДЗП по опазване на ловния сокол.
• Изследване на гризачите на Монголия, като част от изучаването на ловния сокол.
• Дейности по предотвратяване на последствията от нефтени замърсявания
• Представяне на проведените изследвания на египетския лешояд в България.
• Представяне на немските практикуми в ПЗЦ “Пода” за 2008 г.
Последната вечер наред с изготвената “бригадирите” тържествена програма, всички участници имаха невероятния шанс се запознаят с една от легендите на Атанасовско езеро – Джон Робъртс – човекът започнал преди повече от 35 години систематизираните изследвания на птиците в сегашния резерват. Друга атракция беше филмът, сниман на Точката през 80-те години на ХХ век, в който участваха някои от изявените ни сега орнитолози.
За провеждането на Бригадата тази година помогнаха БДЗП, БДЗП- Германия, ПЗЦ „Пода”, фирма „Неофрон“, Военноморска база „Атия” , както и Черноморски солници АД, на чиято територия бе разположен лагера. Специални благодарности на всички доброволци, които се включиха в подготовката на лагера.