Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Белоглав лешояд, © Богдан Боев

Българското дружество за защита на птиците организира обучение за млади  изследователи с интерес към проучването и опазването на хищните птици

Къде: Източни Родопи и Сакар планина. Настаняване в палатков лагер в гр. Маджарово зад сградата на Природозащитен център Източни Родопи (ПЗЦИР).

ПЗЦ „Източни Родопи“, © Асен Величков

Кога: 21-26 май 2023 г. Пристигане на 21 май (неделя, до 18 ч.), отпътуване на 26 май (петък) вечерта или 27 май (събота) сутринта. Придвижване до и от Маджарово със собствен транспорт.

Хранене: Закуска и вечеря в ПЗЦИР, обяд – сух пакет осигурен от ПЗЦИР.

Теренно обучение: Всеки ден различен експерт по хищните птици от БДЗП ще води посещения на гнездови и ловни територии и важни места за съответните видове хищни птици. Провеждане на наблюдения и обучение за определяне на видове хищни птици. В зависимост от естеството на наблюденията и поведението на птиците, разясняване на факти от биологията, екологията и заплахите за съответния вид.

Лекции: Всяка вечер ще се провежда  лекция и дискусия за съответния вид, на който ще бъде посветен следващия ден. Акцент върху консервационната биология, историята на работата по вида, извлечените поуки и насоки за бъдеща работа.

Ден 1 (21.05) – Пристигане в Маджарово

Ден 2 (22.05) – Белоглав лешояд. Наблюдение на лешояди на подхранване. Скални комплекси в защитени местности по долината на Арда

Ден 3 (23.05) – Египетски лешояд. Околности на Маджарово, ЗМ Орешари, околности на Крумовград.

Ден 4 (24.05) – Черен лешояд (картал). Околности на Маджарово, посещение на волиерата за реинтродукция на картали. Правене на изкуствено гнездо. Околности на Пелевун и Ивайловград.

Ден 5 (25.05) – Царски орел. Пътуване към Сакар и прекарване на деня по южните, западни и северни склонове на планината.

Ден 6 (26.05) – Скален орел. Околности на Маджарово, резерват Вълчи дол, Ирантепе.

Ден 7 (27.05) – Отпътуване

Такса: 300 лв. Включва обучение, храна и транспорт в района

Изисквания към кандидатите:

  • Знания в областта на орнитологията и консервационната биология.
  • Интерес към хищните птици
  • Възраст между 18 и 30 години.
  • Изпратена заявка за участие.

Необходими принадлежности:

  • Палатка
  • Спален чувал
  • Надуваем дюшек или шалте
  • Бинокъл
  • Репелент
  • Аптечка

Баня и тоалетна: В сградата на ПЗЦИР.

Всеки, който иска да участва, трябва да попълни Формуляр за участие до 14 май на следния линк: https://bit.ly/3MVC3cm 

© Димитър Неделчев