Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

На 19 януари 2018 г. бе проведено обществено обсъждане на Стратегията за туризъм на Община Бургас. В него участваха над 20 представители на общинската и областна администрации, преподаватели и специалисти от Университета по туризъм и от Колежа по туризъм, на туроператори и основни за развитието на туризма компании, на Камарата на занаятчиите, НПО и други. Сред поканените в консултациите и обществените обсъждания заинтересовани страни бе и Природозащитният център на БДЗП „Пода“. Центърът бе създаден от нашата организация през 1997 г. с финансиране от Швейцарската конфедерация, Ланиус Груп и Фондация „Хенри Форд“. За изминалите 20 години той се утвърди като основно средище за популяризиране и развитие на орнитологичния туризъм в Югоизточна България и понастоящем е сред най-популярните дестинации за бърдуочинг и екотуризъм в България.

Обсъждането бе открито от г-жа Руска Бояджиева, Зам. -кмет „Европейски политики и програми“ на общината. „Това не е стратегия на Община Бургас, а на всички граждани на Бургас, чието благоденствие зависи и от развитието на туризма“ – отбеляза г-жа Бояджиева.
По общо мнение авторският колектив се е справил много добре със сложната задача да очертае пътищата за най-успешно развитие на многостранните туристически дейности в съответствие с динамиката и новите условия. Като една от основните предпоставки за устойчиво развитие на туризма бе посочено богатото биоразнообразие на трите езера около Бургас. Авторите на разработката определят за града два уникални за България туристически обекта – остров Света Анастасия и най-интензивното кръстовище на прелет на птиците, което прави Бургас безспорната орнитологична столица. Представителят на Природозащитния център на БДЗП „Пода“ предложи да бъде създаден трети такъв притегателен за туризъм обект – рибарското селище „Ченгене скеле“.

Предложената идея бе то да се превърне в етнографско-музеен комплекс на открито по подобие на „Етъра“, но тематично посветен на морския риболов. В него сегашните грозни разнородни постройки да се преустроят в типичния за Черноморието стил тип „Стария Несебър“, да се открият демонстрационни работилници за плетене на мрежи, правене на лодки, представяне на образци на морски котви от древността насам и т.н. Към това естествено се вписват и дейности като сушене на чирози и приготвяне на други морски деликатеси, които туристите да могат да опитат в малки ресторантчета в типичен за морето стил. Това би бил единствения в България „морски Етър“ и без съмнение би се радвал на изключителен туристически интерес през цялата година.

Идеята на БДЗП бе посрещната с одобрение и защото е много важна за решаване по много елегантен начин на наболял социален проблем. Постройките в „Ченгене скеле“ са построени незаконно, но занемаряването на проблема в продължение на близо 50 години буквално е бетонирало възникналото селище. Опитите преди известно време то да бъде разрушено доведоха до сериозни протести и напрежение. Прилагането на идеята за „морски Етър“ ще е от полза и за общината, и за „жителите“ на Ченгене скеле. За БДЗП това също е особено важно, защото е поредният ни принос и за благоденствието на хората.

Община Бургас изготвя своя Стратегия за устойчиво развитие на туризма за периода 2018-2023 г. с помощта на Програма Интеррег.  Документът се разработва от Обединение „Устойчиво развитие“ в състав „Файв Консулт“ АД и „ЕСТАТ“ ООД.