Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Екипът на проекта “Живот за птиците“ проведе втората среща на експертната група, формирана с цел разработване на безопасен за птиците стълб. Задачата на групата е да разработи техническа спецификация за стълб, който да е част от електроразпределителната мрежа и да няма необходимост от допълнително обезопасяване. Планът е да се произведе и монтира в реални условия прототипният стълб, след което да се наблюдава положителният ефект от новата конструкция.

В срещата, освен експерти от бенефициентите по проекта, участие взеха и експерти от Министерство на енергетиката, Български институт по стандартизация и Регионалната инспекция по околна среда.