Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

© Димитър Градинаров/БДЗП

На 5-ти декември Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) и магазини „Стената“ организираха кръгла маса на тема „Дарители по природа“. В панелната дискусия участваха представители на бизнеса и неправителствения сектор, които споделиха примери за успешно реализирани партньорства и устойчиви дарителски практики в полза на значими природозащитни каузи.

Сред панелистите бяха представители от БДЗП, Българска фондация Биоразнообразие, Български дарителски форум, магазин „Стената“, винарна „Братанов“ и Хюлет-Пакард Глоубъл Деливъри България Сентър ЕООД.

„Името на събитието „Дарители по природа“ означава две неща. Едното от тях е, че за да бъдеш дарител, то това трябва да ти идва отвътре, да е част от твоята природа и характер. А другото значение е, че уравнението „дарители x природа“ наистина може да даде страшно добри резултати.“ – сподели Изпълнителният директор на БДЗП Ваня Рътарова. Тя акцентира още на това, че бизнесът инвестира в дарителски каузи, с които е запознат, а много от останалите каузи остават неразбрани.

© Димитър Градинаров/БДЗП

Боряна Кирилова от Българския дарителски форум представи анализ за даренията през 2022 г., като посочи, че през миналата година са дарени 124 милиона лева. 45% от тези дарения са направени от компании, 39% от фондации, а 15% са даренията са от физически лица. Основните каузи, за които даряват компаниите, са здравеопазване, образование и наука и социална подкрепа. Опазването на околната среда е на четвърто място. Сред фондациите и индивидуалните дарители тази кауза е много слабо застъпена.

© Димитър Градинаров/БДЗП

Светослав Спасов от БДЗП представи партньорството с EVN за изолиране на опасни за птиците електрически стълбове и кампанията „Земя под заКрила“, чиято основна цел е закупуването на земя в Сакар за три застрашени вида: царския орел, ловния сокол и европейския лалугер. Акцентира на практиката за зaкупуване на земи като една от най-ефективните за възстановяване и опазване на местообитания и биоразнообразие в световен мащаб. Всеки може да подкрепи кампанията ТУК.

© Димитър Градинаров/БДЗП

Румяна Иванова от Българска фондация Биоразнообразие разказа за партньорството им с Хюлет-Пакард Глоубъл Деливъри България Сентър ЕООД, с което са помогнали за възстановяването на Драгоманското блато. Любомира Станоева от Хюлет-Пакард Глоубъл Деливъри България Сентър ЕООД сподели начините, по които служителите избират каузите, в които да се включат като доброволци или за които да дарят.

© Димитър Градинаров/БДЗП

Любомир Попйорданов от магазини „Стената“ представи подкрепата, която „Стената“ оказва в кампанията на БДЗП „Земя под ЗаКрила“. Акцентира на нуждата от публичност за природозащитните каузи и въвличането на все по-голяма аудитория, бизнеси и медии в тази сфера.

© Димитър Градинаров/БДЗП

Таня Аврамова разказа за дългогодишната подкрепа на винарна „Братанов“ за дейностите на БДЗП по опазването на царския орел, чрез дарение на част от приходите от продажби на вино, което носи на етикета си и облика на величествената птица. Особено важно е разпространението по този начин на каузата за опазването на редкия вид и местообитанията му в Сакар, акцентира Аврамова.

© Димитър Градинаров/БДЗП

Кръглата маса се проведе на Международния ден на доброволеца и е в рамките на 18-ите дни на предизвикателствата.

Може да намерите видеото от събитието „Дарители по природа“ ТУК.

 

© Димитър Градинаров/БДЗП