Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

На 15.10.2022 г. се проведе редовно отчетно-изборно Общо събрание на БДЗП при следния дневен ред:

  1. Разглеждане и приемане за сведение на приетите от УС годишен финансов отчет и отчет за дейността на БДЗП за 2019 г., 2020 г. и 2021 г.;
  2. Приемане на бюджета на БДЗП за 2020 г., 2021 г. и 2022 г.;
  3. Приемане на отчетите за дейността на БДЗП за 2019 г., 2020 г. и 2021 г.;
  4. Приемане на отчетите за дейността на УС на БДЗП за 2019 г., 2020 г. и 2021 г.;
  5. Промени в състава на УС на БДЗП, включително, без ограничение, освобождаване на текущи членове на УС с изтекъл мандат, както и избор на нови членове на УС на БДЗП;
  6. Промени в Устава на БДЗП;
  7. Разни.
Общо събрание

Снимка: Петър Янков

Всички отчети и бюджети на сдружението за последните няколко години, в които, поради КОВИД пандемията, не беше възможно провеждане на ОС, бяха приети от Общото събрание.

Като членове на Управителния съвет на БДЗП бяха освободени Ивайло Иванов и Илиян Илиев. Благодарим им най-сърдечно за отдадената работа през последните четири години и половина!

За двама нови члена на УС бяха избрани Юлия Стоянова и Александър Алексиев. За председател на УС беше избран Емил Тодоров – дългогодишен член и служител на Дружеството, както и Председател на УС в периода 2015 – 2018 г. Пожелаваме на новия УС на БДЗП да се справи с всички предизвикателства пред сдружението в следващите години и да работи неуморно за развитието и добруването на организацията!

Важни промени в Устава на БДЗП също бяха приети на ОС. Те включват възможността за участие на служители на сдружението в УС, промени, целящи ясно разделение на отговорностите между органите за управление на БДЗП – ОС, УС и изпълнителен директор, промени, касаещи възникване и прекратяване на членството в БДЗП.

Всички документи, свързани с провеждането на Общото събрание, могат да бъдат намерени ТУК.

Протоколът от Общото събрание ще бъде качен на сайта на БДЗП в секция „ЗА НАС/ ДОКУМЕНТИ/ ДОКУМЕНТИ ОБЩО СЪБРАНИЕ“.

Снимка: Петър Янков