Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

© Венци Георгиев

На 29 май (неделя) се проведе финалният кръг на Националната олимпиада по орнитология. За него бяха класирани 22 ученика от общо 117 от 5-ти до 8-ми клас в училища от различни градове на страната.

Финалният кръг се проведе в Природозащитния център на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) – „Пода“ край Бургас и се състоя от две части, първата от които тест, а втората – разпознаване на видове птици от снимков материал. Бяха поканени всички финалисти и техните учители.

© Свилен Чешмеджиев

© Свилен Чешмеджиев

От 22-мата финалисти присъстваха 17 ученика, като на първо място в олимпиадата се класира Станислав Милчев от Стара Загора. На второ  – Деница Савовска от София, а на трето – Иван Нейков от Велинград. За всички участници бяха подготвени и раздадени награди и определители за птици. Първите двама финалисти получиха и специални подаръци – бинокли.

© Венци Георгиев

Победителите, © Венци Георгиев

Олимпиадата по орнитология е една от най-значимите образователни дейности на БДЗП. Провеждана в периода от 1999 г. до 2008 г.  с подкрепата на Регионалните структури на Министерството на образованието и науката и с участие от над 10 000  ученици от цялата страна. Тази година тя се проведе след 13 години прекъсване, като първият кръг се състоя онлайн чрез  платформата Kyoso.

Опитът ни през годините показва, че отличените ученици във финалните кръгове продължават да развиват своите интереси в сферата на биологията и природозащитата. Някои от победителите от предишните издания вече са изявени учени и специалисти в своята област, с редица значими успехи в опазването на природата, многобройни научни публикации и национални и международни признания и награди.

© Свилен Чешмеджиев

© Свилен Чешмеджиев

Олимпиадата се организира в рамките на LIFE проектите: „Животът на пеликана“, „Нова надежда за египетския лешояд“, „Земите и горите на орела“, „Живот за сокола“, „Сигурен прелетен път за червеногушата гъска“.