Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

рирода. Събитието е част от по-обща програма обучения, които се провеждат в различни страни от ареала на червеногушата гъска. Насочеността му е към подобряване на координацията на местни заинтересовани страни и институции в борбата с бракониерството и други прояНа 10.12.2019 г. в град Бургас БДЗП проведе обучителен семинар на тема Предотвратяване на престъпления срещу птиците и дивата пви на престъпления срещу дивата природа.

На семинара присъстваха представители на МОСВ, РИОСВ – Бургас, РДГ – Бургас, митнически служители, полицаи, журналисти, Зелени Балкани, Българска фондация Биоразнообразие, Сдружение „Една природа“. Семинарът мина доста активно – с много презентации, изказвания и дискусии. Беше ясно заявена нуждата от извършване на специализирани обучения по правоприлагане в областта на опазването на околната среда и биоразнообразието на полицаи, прокурори, митнически служители, както и представители на други държавни ведомства, имащи контролни и регулаторни функции в тази насока. На преден план излезе и необходимостта за създаване на обща база данни – платформа за случаите на посегателства срещу птиците, както и засилване на сътрудничеството между институции и НПО.

Семинарът беше организиран в рамките на проект „Сигурен прелетен път“ LIFE16/NAT/BG000847, насочен към опазването на червеногушата гъска по  прелетния й път.