Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Служителите на WWT (www.wwt.org.uk) от резервата Калаверок, Шотландия – Брайън Морел и Лари Грифин пристигат в България за да дискутират и проучат възможностите за понататъшно сътрудничество с БДЗП по опазването на световно застрашената червеногуша гъска в района на основното й зимовище – езерата Шабла и Дуранкулак. Заедно с представители на централния офис на БДЗП и членове от БДЗП-Варна те ще вземат участие в проучвания върху биологията на този вид. Друга важна цел на посещението на двамата експерти от WWT е да проучат възможностите за програма за сближаване между училищата от Калаверок, Шотландия и тези от с. Дуранкулак и гр. Шабла. Това е една нова стъпка в образователните и природозащитни дейности на БДЗП в приморска Добруджа, където повече от 15 години Дружеството работи за опазването на зимовищата на червеногушата и малката и голямата белочели гъски. Привличането на децата от местните училища безспорно ще допринесе за опазването на зимуващите гъски в района.