Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Проектът “Горите, реките и птиците, които обичаме”, финансиран от Княжество Монако и реализиран от БДЗП – клон Бургас, завърши успешно. На 04 февруари т. г. резултатите от него бяха представени пред обществеността, участници и доброволци. За тържествения финал в читалището на град Царево бяха поканени и представители на местните власти и институции. Още веднъж припомнихме целта на проекта – популяризиране защитените територии в България, с акцент върху тези в Странджа планина и активното ангажиране на местните хора и институции за идеите и действията на прородощащитниците.

Олимпиада по орнитология, лекции в четири училища в Малко Търново, Царево, Звездец, Ахтопол и пет експедиции до защитените местности ”Силистар”, ”Марина река” и “Устието на река Велека”, са само част от направеното за 9 месеца Природозащитни акции на база установените по места проблеми и разпространението на полезна информация за изследваните територии с помощта на дипляна, интернет, дискусии и лични срещи, допълват ефекта от работата на колегите и доброволците от района. Съвместно с Регионален инспекторат по образованието – Бургас, отново в рамките на проекта, през месец ноември се проведе конкурс за постер, есе и лого на тема “Толерантни помежду си, толерантни към другите, толерантни към природата”. С помощта на специалистите от БДЗП, младите природозащитници изготвиха подробно досие за всяка от изследваните територии и официално предоставиха досиетата на представители на ДПП ”Странджа” и РИОСВ – Бургас на закриването на проекта. Събраната информация, макар и не строго научна, безспорно ще помогне за по-доброто управление на защитените територии. С обучението “връстници учат връстници”, участниците споделиха наученото за природата и птиците пред своите приятели и съученици.

Специално за закриването на проекта, децата от Царево бяха подготвили програма с песни и танци и изложба на рисунки и постери. Приятната изненада за младите природолюбители и самодейци, бяха наградите, които получиха за усърдието си. Празникът завърши с пожеланията да бъде поредното начало на сериозна съвместна работа за спасяване на уникалната българска природа. С концерта беше отбелязан и Световният ден на влажните зони, за който разказа г-н  Радостин Грудев – началник на отдел “Биоразнообразие и защитени територии” при РИОСВ – Бургас.