Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Проектът „Живот за царския орел“ е сред 15-те номинирани от Европейската комисия проекти за наградите „LIFE 2020“. Категориите, в които ще се състезава за първото място, са: „Околна среда“, „Природа“ и „Климат“. Победителите във всяка от категориите ще бъдат избрани от жури, като допълнително гражданите на ЕС ще могат да избират победител онлайн за „Награда на публиката“.

Церемонията по награждаването ще се проведе през есента, като инициативата се организира за 14-та поредна година и има за цел да отличaва най-иновативните, вдъхновяващи и ефективни LIFE проекти.
„Живот за царския орел“ се реализира в периода 2013-2018 г. от Електроразпределение Юг в партньорство с Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) в 8 специално защитени зони от НАТУРА 2000 – в районите на Сакар (общини Елхово, Тополовград, Болярово), Ямбол, Сливен и Харманли. Основната цел на проекта бе да намали смъртността на световно застрашения вид, причинена от контакт с електропроводи. Това е основна заплаха за царския орел у нас, особено за младите и неопитни птици. Смекчаването й е една от главните причини за увеличаването на броя на двойките в района на Сливен от 3 на 8, а общо за страната броят им достигна 34.
В рамките на проекта ЕР Юг извърши следните дейности:

  • Положени са общо 43 км нови подземни кабели, които замениха опасни за птиците 70 км въздушни линии.
  • Изградена  е 42 км ПАС система (изцяло изолирани проводници) по въздушни електропроводи.
  • Монтирани са защитни изолации на 2340 електрически стълба.
  • Изградени са 16 нови трафопоста и една нова възлова станция.
  • Монтирани са 10 „кацалки“ за птици, които отстояват на определена височина от проводниците и позволяват птиците да кацат безопасно.

Изградени на специализирани технически съоръжения като мостово съоръжение за преминаване на подземни кабелни линии над река; пластмасови решетки за птици и др.

Предишния LIFE проект на БДЗП, посветен на царския орел – „Опазване на царския орел и ловния сокол в ключовите за тях места от мрежата Натура 2000 в България“ бе награден като един от петте „Най-добър от най-добрите“ LIFE проекти в категорията „Природа“ за 2014 г. А през 2017 бе сред номинираните за най-добър LIFE проект сред 4000 други.