Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Екипът на „Зелени Балкани“, част от проект „Живот за сокола“ (LIFE20 NAT/BG/001162), и доброволци към проекта взеха участие в изложението ПРИРОДА, ЛОВ, РИБОЛОВ 2022 – Международен панаир Пловдив.

Пред гостите на събитието, разказвахме за ловния сокол, проблемите пред вида, както и за дългогодишните усилия на специалисти от български, румънски, германски и холандски организации, за възстановяването на популацията на му.

Важна част от представителите ни на панаира, наред с екипа и доброволците, бе ловният сокол Ромео. Преди той беше част от размножителната група птици в Спасителния център на „Зелени Балкани“, а сега, поради напредналата си възраст, Ромео се е отдал на заслужена почивка, включваща и участия в събития. Така многобройните посетители на щанда на „Зелени Балкани“ на панаира видяха на живо красотата на тези невероятни птици.

Компания на Ромео правиха обикновеният мишелов Мишо и керкенезчето Владко – вече ветерани в участията по фестивали и презентации.

Проектът „Подсигуряване възстановяването на застрашения ловен сокол в България и Южна Румъния“ (LIFE20 NAT/BG/001162) е с продължителност 5 години и е финансиран от програма LIFE на Европейския съюз.